Taquilles

TaquillesCLAUSULES / REQUISITS DE LES TAQUILLES

1.    És condició indispensable ser soci de l’AMPA per gaudir de taquilla. Tan sol hi ha 360 taquilles.

2.    L’objectiu és la utilització de les taquilles de lloguer durant l’etapa en que l’alumne resti a l’institut sempre que tingui al corrent la quota de l’AMPA.

3.    L’usuari resta obligat a tornar les claus en acabar la seva permanència a l’institut, deixant la taquilla lliure ( no es  permeten herències ni traspassos ).

4.    Si durant el curs es produís qualsevol anomalia o pèrdua de claus ( clau nova 2 € ), s’haurà de comunicar per escrit a consergeria, deixant telèfon de contacte.

5.    Les despeses de lloguer són de 10€. L’usuari les abonarà, un cop hagi signat el contracte, quan li siguin donades les claus. En acabar la seva estada al centre o si es vol deixar la taquilla , si el manteniment  ha estat adequat, en tornar la clau  i després de formalitzar la baixa es retornaran 3€.

6.    El centre disposarà d’una còpia de la clau i podrà obrir i revisar l’armari en cas de  presentar-se algun tipus de conflicte amb l’alumne /a titular  ( el responsable de la taquilla es el titular del contracte ).

7.    Aquesta associació es compromet a realitzar  revisions periòdiques de les taquilles (bombins, portes, neteja….)    Si us plau buideu les taquilles al mes de juny .

8.    Aquestes taquilles no tenen assegurança, es per això que aquesta associació no es responsabilitza dels objectes dipositats en aquestes.

AMPA INSTITUT BANÚS

Anuncis